Cel

W celu ustawienia ogrodzenia(gdy właściciel nie zna położenia granic) bądź uregulowania stanu prawnego działki wykonuje się wznowienie granic.

Praca geodety

Geodeta po otrzymaniu dokumentów z Ośrodka Dokumentacji w terenie odnajduje znaki graniczne lub wznawia je za pomocą miar z dokumentów lub współrzędnych geodezyjnych. Na gruncie przedstawia znalezione lub wznowione znaki sąsiadom, którzy podpisują protokół. Jeśli nie ma takich informacji i nie odnaleziono kamieni granicznych, jedynym rozwiązaniem jest rozgraniczenie – czyli polubowne ustalenie nowego przebiegu granicy za zgodą obu sąsiadów. W razie sporu sprawa trafia do sądu i wtedy rozgraniczenie jest dalej prowadzone przez biegłego sądowego.

Czas wykonania

W zależności od wielu czynników może trwać miesiąc lub ciągnąć się latami (wliczając rozgraniczenie).

Dokumenty i dane potrzebne geodecie

Przede wszystkim numer ewidencyjny działki i miejscowość. Dodatkowe, a bardzo przydatne informacje to właśnie Sekcja mapy zasadniczej(numer typu: 541.212.212), Karta (arkusz) mapy ewidencyjnej (opisywana najczęściej: k.m. 1 d. 4)