Geodezja

Geodezyjna obsługa budowy

Podczas budowy większych obiektów niż domy jednorodzinne geodeta jest niezbędny dużo częściej niż podczas wytyczenia obiektu

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych są podstawowym podkładem mapowym potrzebnym przy każdej inwestycji.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – mapy do odbioru budowy

Wykonujemy mapy do zgłoszenia zakończenia budowy. Usługa polega na wykonaniu pomiaru geodezyjnego…

Obsługa procesu inwestycyjnego od A do Z

Podział działki, wznowienie granic, mapa do celów projektowych, projekt budowlany, wytyczenie, certyfikat energetyczny, pomiar powykonawczy.

O firmie
Krzystolik Sp. z o. o. jest rodzinną firmą działającą od 1994 roku.

Początkowo zajmowaliśmy się tylko geodezją, potem nadszedł czas na architekturę i projekty budowlane. Od niedawna w naszej ofercie są także usługi związane z dronami, które pozwalają na połączenie tych dwóch dziedzin: trójwymiarowa mapa projektowa, ortofotomapa, numeryczny model terenu, inwentaryzacja 3d, dokładne pomiary mas ziemnych.

Ostatnie wpisy
15 października 2018
https://www.theloadguru.com/