Geodezyjna obsługa budowy

Podczas budowy większych obiektów niż domy jednorodzinne geodeta jest niezbędny dużo częściej niż podczas wytyczenia obiektu. Istotnym elementem geodezyjnej obsługi budowy jest założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej, która pozwoli w na wykonywanie wszelkich prac geodezyjnych w przyszłości, oraz wykonywanie ich z jednakową wysoką dokładnością.

Tyczenie osi budynków na kolejnych kondygnacjach, niwelacja trygonometryczna, pomiary marek, pomiary pionowości słupów, wyznaczanie osi na słupach – to wszystko i wiele innych nietypowych prac można wykonać dziś jeszcze szybciej z użyciem nowoczesnych instrumentów robotycznych – obserwator za instrumentem nie jest już konieczny. Takie prace można wykonać w pojedynkę podobnym czasie, w jakim wykonałby to dwu osobowy zespół zwykłym tachimetrem elektronicznym. Przy zastosowaniu dwu osobowego zespołu z instrumentem robotycznym czas wykonywania tej samej pracy jest krótszy o 40%.

Za pomocą nowoczesnego niwelatora kodowego założymy dokładną osnowę wysokościową lub wykonamy obserwacje reperów celem sprawdzenia osiadania – dokładność pomiaru to 0.7 mm / km niwelacji.

Zdjęcia z drona pozwolą na stworzenie ortofotomapy lub modelu fotogrametrycznego w konkretnych odstępach czasu, które mogą być wykorzystane do kontroli procesu inwestycyjnego czy też prezentacji prężnie działającej budowy.

O firmie
Krzystolik Sp. z o. o. jest rodzinną firmą działającą od 1994 roku.

Początkowo zajmowaliśmy się tylko geodezją, potem nadszedł czas na architekturę i projekty budowlane. Od niedawna w naszej ofercie są także usługi związane z dronami, które pozwalają na połączenie tych dwóch dziedzin: trójwymiarowa mapa projektowa, ortofotomapa, numeryczny model terenu, inwentaryzacja 3d, dokładne pomiary mas ziemnych.

https://www.theloadguru.com/