Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych są podstawowym podkładem mapowym potrzebnym przy każdej inwestycji. W przeciwieństwie do zwykłego wyrysu z mapy zasadniczej, który możemy kupić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, mapa do celów projektowych jest zawsze aktualizowana przez geodetę, oraz zawiera dodatkowe informacje jak elementy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, informację o służebnościach, zagęszczoną siatkę punktów wysokościowych lub inne, których zażyczy sobie projektant. Taka mapa zawiera także zakres aktualizacji, który powinien obejmować obszar 30 metrów wokół projektowanych obiektów. Usługa ta wymaga stałego kontaktu z projektantem, gdyż w zależności od wyników pomiarów warunki wykonania mapy mogą się zmieniać.

O firmie
Krzystolik Sp. z o. o. jest rodzinną firmą działającą od 1994 roku.

Początkowo zajmowaliśmy się tylko geodezją, potem nadszedł czas na architekturę i projekty budowlane. Od niedawna w naszej ofercie są także usługi związane z dronami, które pozwalają na połączenie tych dwóch dziedzin: trójwymiarowa mapa projektowa, ortofotomapa, numeryczny model terenu, inwentaryzacja 3d, dokładne pomiary mas ziemnych.

https://www.theloadguru.com/