Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – mapy do odbioru budowy

Wykonujemy mapy do zgłoszenia zakończenia budowy. Usługa polega na wykonaniu pomiaru geodezyjnego elementów będących przedmiotem pozwolenia na budowę/zgłoszenia. Możemy wykonać pomiar zjazdu na działkę, ściany oporowej, stawu lub różnych budowli hydrotechnicznych, dróg, jednak najczęściej wykonuje się inwentaryzacje domów jednorodzinnych. Pomiar polega na naniesieniu na mapę wszystkich załamań budynku, przyłączy, utwardzeń, zaznaczenie armatury, wysokości pokryw oraz głębokości studni, oraz zaktualizowanie bazy danych wszystkich tych elementów. Do odbioru budynków dodatkowo wypisujemy oświadczenie o zgodności usytuowania z projektem budowlanym.

Klient zamawiając produkt powinien pamiętać, aby dostarczyć oryginalny projekt, celem porównania z pomiarem powykonawczym.

O firmie
Krzystolik Sp. z o. o. jest rodzinną firmą działającą od 1994 roku.

Początkowo zajmowaliśmy się tylko geodezją, potem nadszedł czas na architekturę i projekty budowlane. Od niedawna w naszej ofercie są także usługi związane z dronami, które pozwalają na połączenie tych dwóch dziedzin: trójwymiarowa mapa projektowa, ortofotomapa, numeryczny model terenu, inwentaryzacja 3d, dokładne pomiary mas ziemnych.

https://www.theloadguru.com/